Billede af Mansour

En ny serie videointervjuer fra næringslivet

av Mansour Rashidi

Episode 3

Arne Harket

CEO SCGroup

Episode 3 - Arne Harket

I denne episoden møter vi Arne Harket. Arne er CEO for SCG (Strategic Consulting Group). Han har tidligere hatt flere roller i norsk næringsliv, blant annet sittet i konsernledelsen til Danske Bank og Formuesforvaltning. Han har vært norgessjef for et av Europas førende markedsføringsbyrå, danske Kunde & Co. Og han har vært konsernmarkedssjef på Handelshøyskolen BI.

Arne gikk ut av trygge rammer i finans, da han trakk seg ut av Formuesforvaltning for å etablere SCG. Som Arne sier; I det lange løp må du gjøre det du brenner for. For min del er det forretningsstrategi. SCG jobber med en rekke norske virksomheter. Og Arne er trusted advisor for mange norske toppledere.

Arne Harket i media

Kan gå glipp av lønnsomhet

Selskaper må definere hvor de skal

Strategisk hjemreise

LinkedIn

SCgroups hjemmeside