Mansour fotograferes High Definition

Om Mansour Rashidi 

Mansour er en anerkjent endringsleder og foredragsholder med internasjonal erfaring fra flere store konsern. Som både program- og prosjekteier har han hatt stor suksess med strategiske initiativer som omhandler «Disruptive Change». Hans styrke ligger i å mobilisere organisasjonens Styre og konsernledergruppe mot det strategiske målbildet i forkant av en endringsprosess.

Mansours barndom spiller en stor rolle i hans evner til å lykkes som konsulent og "endringsagent". Som kurdisk flyktning fra Iran tilbragte han nesten 3 år i en flyktningleir i Irak sammen med sin yngre bror Mano. Allerede her, lærte han viktigheten med å tilpasse seg nye omgivelser og opparbeide et skarpt overlevelsesinstinkt. Under oppholdet i leiren var to daglige mål svært relevante og ble nærmest en «religion» for brødrene –

Skaffe mat og overleve natten!

Det er derfor ikke uten grunn at Mansour finner motivasjon i mantraet til vår tids største bokser, Mohammed Ali;

«Ikke tell dagene, men få dagene til å telle!»

**** Kontakt Mansour på LinkedIn

Om konseptet

«Skal vi ta følge til jobben?» ...

... er en videoserie der vi snakker med norske ledere om deres personlige opp- og nedturer, ledelsesfilosofi og strategiske veivalg.

Tidlig på morgenen ringer vi en «leder» og spør om vi kan ta følge til jobben sammen. Vi plukker vedkommende utenfor deres hjem og kjører til en bestemt lokasjon. Det kan være jobben, eller der de tilfeldigvis skal tilbringe den aktuelle dagen.

Felles for alle de vi ringer er at de har oppnådd en eller annen form for suksess i karrieren sin. Det kan være alt fra at de har lykkes med å utvikle et bestemt produkt eller en tjeneste med høy markedsetterspørsel, klart å bygge vinnerkultur i organisasjonen eller skapt bærekraftig vekst over tid.

Hvilke selskaper disse menneskene jobber i, er lite relevant for oss. Vi ønsker derimot å stille dype personlige spørsmål for å få innsikt i hva som har formet deres lederskap og lederne må være villig til å dele sine «mørke øyeblikk» med oss.

«Skal vi ta følge til jobben?» er utviklet av Mansour Rashidi, i samarbeid med kompetansehuset Karabin AS.

Mansour i media

Kultur er dyrt!

Hvorfor feil hele 70% med sin endringsreise?

Led endringsarbeidet i din organisasjon på en effektiv måte!